Dr med.  Grzegorz  Manyś

. Specjalista ginekologii i położnictwa

. Specjalista ginekologii onkologicznej

Chirurgia ginekologiczna

. wieloletnia praktyka i doświadczenie w pracy w Klinice Onkologii Akademii Medycznej w Poznaniu

Współpracuje z Ośrodkiem Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu przy ul Kazimierza Wielkiego 24/26

Szacuję się, że w Polsce prawie milion osób jest dziedzicznie obciążo- nych  możliwością za- chorowania na raka. Najpopularniejszym testem predyspozycji zachorowania na raka jajnika i piersi jest badanie genu BRCA1. Badanie Badanie na obecność mutacji w genie BRCA1 jest przeprowadzane u osób z grupy ryzyka nowotworowego. Badanie takie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi/jajnika z 80% do 10%. Badanie to składa się z badania genetycznego , badania biochemicznego ( marker nowotworowy CA 125) oraz badania ginekologicznego, ultrasonografii sondą przezpochwową. Z kolei profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów metodą laparoskopii w wieku lat 40 do 50 u kobiet obciążonych mutacją BRCA 1 zmniejsza aż 95% szansę wystąpienia raka jajnika.

. 1976 r. Dyplom ukończenia Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

. 1981 r. Specjalizacja I z Ginekologii i Położnictwa

. 1983 r. Specjalizacja II z Ginekologii i Położnictwa

. 1990 r. Obrona pracy doktorskiej " Transport otrzewnowy cyklofosfamidu i doxorubicyny oraz ich wpływ na funkcję mezotelium otrzewnowego "

. 2005 r. Specjalizacja z Ginekologii Onkologicznej ( nowa specjalizacja utworzona w 2005 r.)

. Od 1976 r. pracuje na Oddziale Ginekologii Onkologicznej Kliniki Onkologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu